Javascript jest akutalnie wyłączony. Ta strona wymaga włączenia skryptów. Proszę włącz javascript w swojej przeglądarce!

» Regulamin korzystania

Publikując jakiekolwiek treści na „Gateway” akceptujesz postanowienia niniejszego regulaminu. Jeśli mimo zapoznania się z regulaminem nadal będziesz mieć do nas jakieś pytania, możesz sie z nami śmiało skontaktować.

» Postanowienia ogólne:

1. Przez wysłanie tekstu autor oświadcza, że jest to jego oryginalna praca, niezawierająca materiałów chronionych prawem autorskim osób trzecich i że jego prawa do publikacji zgodnej z niniejszym Regulaminem nie są ograniczone. Autor zgadza się ponieść odpowiedzialność, gdyby powyższe oświadczenia nie były zgodne z prawdą.

2. Autor poprzez wysłanie artykułu wyraża zgodę na jednorazowe, nieodpłatne wykorzystanie go w formie publikacji w magazynie „Gateway”.

3. Autor publikacji akceptuje postanowienie, że „Gateway” jest pierwszym miejscem publikacji. Jeżeli istnieje potrzeba publikacji w innym miejscu należy skontaktować się z redakcją.

4. Redakcja zastrzega możliwość nieopublikowania przesłanego artykułu w magazynie.

5. Pisząc tekst miej na uwadze, że ma on być zrozumiały dla wszystkich - dbaj o poprawność, spójność i zrozumiałość swojej wypowiedzi, nie nadużywaj emotikon.

6. Wszystkie teksty są poddawane korekcie. Niezależnie od tego przed wysłaniem przeczytaj swą pracę jeszcze raz. Na pewno część błędów jesteś w stanie wyłapać sam. W ten sposób zaoszczędzisz czas korektora.

7. W przypadku przesyłania tekstu przez stronę internetową autor przesyłanego tekstu zobowiązuje się do podania poprawnego adresu kontaktowego (nie jest to konieczne, jesli tekst zostanie przesłany przez forum).

8. Redakcja zastrzega możliwość opublikowania artykułu mimo braku poprawnego adresu kontaktowego.

9. Przesyłany tekst powinien zawierać ilośc tekstu nie przekraczającą 2,5 strony w standardowym dokumencie tekstowym (Times New Roman, wielkość 12px).

10. Przez stronę można przesłać tylko jeden tekst. Baza danych nie przyjmie tekstu który przekracza 64kB wielkości.

11. Jeżeli tekst jest wysłany w formie załącznika, nie należy przesyłać tekstu w formacie pdf ani docx. Akceptowalne formaty: doc, rtf, txt.

12. Jeżeli tekst ma zawierać zdjęcia lub inne materiały graficzne, to należy podać do nich źródło (może byc w treści tekstu) oraz zaznaczyć, kto jest wykonawcą / posiadaczem praw autorskich.

13. Redakcja zastrzega sobie możliwość doboru materiałów graficznych wedle własnego uznania.

14. Redakcja zobowiązuje sie do chronienia opublikowanego tekstu lub pomocy w razie kradzieży.

15. Za kradzież lub inne czyny zabronione prawem redakcja „Gateway” nie zawaha się sięgnośc po środki prawne.

dzial